Trường quân sự fishburne và trường cao đẳng quân sự Georgia Forge thỏa thuận đăng ký

Trung tướng William B. Caldwell, IV, tổng thống đại học quân sự Georgia, cho biết quan hệ đối tác này sẽ cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho sinh viên tốt nghiệp FMS.

“Trường Quân sự Fishburne là một học viện phi thường và chúng tôi tự hào được hợp tác với họ,” Caldwell nói. “Thỏa thuận này giúp sinh viên tại FMS bằng cách tạo ra một bước chuyển tiếp dễ dàng để họ lấy bằng đại học với chúng tôi tại GMC.”

Đọc thêm