Ổ đồ ăn của Trường Quân sự Fishburne đủ cho 4.000 suất ăn chỉ trong hai tuần (câu chuyện WHSV)

WAYNESBORO, Va. - Trường Quân sự Fishburne đã khởi động một đợt cung cấp thực phẩm cho Ngân hàng Thực phẩm Khu vực Blue Ridge vào đầu tháng và đã quyên góp đủ để cung cấp hơn 4.000 bữa ăn…

Nhấn vào đây để đọc bài báo.