Khoa Khoa học

Khoa học

Tất cả các khóa học khoa học tại Fishburne đều sử dụng các phòng thí nghiệm để kích thích sự quan tâm của các học sinh nhỏ tuổi và để cung cấp cho các Học sinh lớn tuổi mọi sự thuận tiện có thể. Khoa Khoa học cung cấp một chương trình giảng dạy phối hợp, vững chắc để chuẩn bị vào đại học. Các lớp khoa học được cung cấp ở cấp độ cơ bản và danh dự. Ba phòng thí nghiệm khoa học, chứa các thiết bị thí nghiệm hiện đại nhất, được sử dụng bởi các lớp khoa học vật lý, khoa học trái đất, sinh học, hóa học và khoa học danh dự. Các cơ sở này cung cấp không gian giảng dạy và phòng thí nghiệm hoàn chỉnh và được trang bị tất cả các yêu cầu về an toàn.

Khoa học đời sống

Khoa học Đời sống bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm: thảo luận về bản chất của khoa học; cấu trúc và chức năng của tế bào; tính di truyền; và, sự tiến hóa. Ngoài ra, một nền tảng được thiết lập trong di truyền học và DNA; sự phân loại các sinh vật; và, hệ sinh thái của thực vật và động vật.

Khoa học vật lý

Khoa học vật lý là nghiên cứu về vật chất và năng lượng. Học sinh thường sử dụng phương pháp khoa học trong các phòng thí nghiệm thực hành. Học sinh được tạo nhiều cơ hội để tiến hành các thí nghiệm và học các quy trình thích hợp để báo cáo kết quả các phát hiện của mình. Việc nghiên cứu
vật chất và năng lượng khám phá các lĩnh vực khác nhau của khoa học vật lý: chuyển động, lực, năng lượng, công việc và máy móc, điện, từ tính ánh sáng, âm thanh, gương và thấu kính, sự phân loại vật chất, tính chất của nguyên tử và bảng tuần hoàn, trong số các chủ đề khác.

Khoa học trái đất

Trong khóa học này, sinh viên biết rằng khoa học Trái đất là sự kết hợp của nhiều ngành khoa học bao gồm địa chất, khí tượng, hải dương học và thiên văn học. Học sinh khám phá các quá trình thay đổi hành tinh của chúng ta. Khóa học bao gồm giới thiệu về các loại đá và cấu trúc hình thành cách đây hàng triệu năm do nhiều tương tác giữa một số hệ thống của Trái đất. Các thí nghiệm thực hành trong phòng thí nghiệm, bao gồm cả công nghệ video và máy tính, nâng cao khóa học này với nhiều cách tiếp cận khác nhau để hiểu hành tinh của chúng ta và vị trí của nó trong vũ trụ.

Sinh học

Mục tiêu chính của môn sinh học là giúp học sinh hiểu rõ hơn về các dạng sống sinh sống trên trái đất và cách chúng hoạt động, phát triển và phụ thuộc vào nhau. Tìm hiểu lý do tại sao sự sống tồn tại liên quan đến sinh thái học, tiến hóa, hóa sinh, phân loại học, thực vật học, quang hợp, sinh sản, di truyền, hô hấp, giải phẫu người và sinh lý học. Các hoạt động được sử dụng để củng cố các khái niệm đã dạy bao gồm các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, các hoạt động dựa trên máy tính và các dự án đặc biệt.

Hóa

Khóa học liên quan đến thành phần của vật chất và những thay đổi mà nó trải qua. Người ta nhấn mạnh đến việc kiểm soát môi trường của con người bằng cách kiểm soát những thay đổi của vật chất. Khóa học bao gồm các công thức hóa học, phương trình, tính toán, phản ứng và các nguyên tố. Nó kết thúc với phần giới thiệu về hóa học hữu cơ. Các hoạt động được sử dụng để củng cố các khái niệm đã dạy bao gồm các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, các hoạt động dựa trên máy tính và các dự án đặc biệt. Điều kiện tiên quyết: Đại số I, Sinh học.

Vật lý

Vật lý là nghiên cứu về năng lượng và những thay đổi của các dạng năng lượng liên quan đến việc kiểm soát môi trường của con người thông qua việc kiểm soát những thay đổi của vật chất. Tương tác của vật chất và năng lượng cũng bao gồm các lĩnh vực chuyên môn của cơ học, âm học, quang học, nhiệt động lực học, điện từ học, nguyên tử học, thiên văn học và sinh trắc học. Các hoạt động được sử dụng để củng cố các khái niệm đã dạy bao gồm các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, các hoạt động dựa trên máy tính và các dự án cá nhân đặc biệt. Điều kiện tiên quyết: Đại số II, Hóa học.

Khoa học môi trường

Đây là một khóa học tự chọn tập trung vào các vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí, nước và đất đai và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên trên trái đất. Sinh viên có cơ hội thực hiện các nghiên cứu điển hình về các vấn đề môi trường lớn.

Giải phẩu học và sinh lý học

Khóa học được thiết kế để sinh viên có được sự hiểu biết về cơ thể con người nói chung cũng như cách tất cả các hệ thống khác nhau hoạt động riêng lẻ. Các chủ đề sẽ được thiết kế để xây dựng vốn từ vựng và kiến thức về:

  • Tế bào có vai trò như thế nào đối với tổ chức cơ thể;
  • Làm thế nào các cơ quan cơ thể tương tác trong các hệ thống cơ thể; và,
  • Cách các hệ thống cơ thể tương tác trong toàn bộ cơ thể.

Học sinh cũng sẽ tham gia vào thảo luận và các hoạt động thể chất để quan sát và nhận thức về cách các hoạt động khác nhau ảnh hưởng đến các hệ thống cơ thể.