Văn phòng Tư lệnh

Bộ phận này giám sát chặt chẽ tất cả các khía cạnh của cuộc sống học viên, bao gồm việc kiểm tra phòng hàng ngày, nhằm thúc đẩy sức khỏe và an toàn trong toàn bộ doanh trại. Học viên không ngừng chú ý đến từng chi tiết, nâng cao trách nhiệm về hành động của mình và tự hào về thành tích của mình cũng như về thành tích của toàn Quân đoàn.

Các học viên mới được Văn phòng Chỉ huy chỉ định làm Cố vấn Thiếu sinh quân và cách tiếp cận “áp lực bạn bè tích cực” này được Giám sát và duy trì chặt chẽ bởi Chỉ huy trưởng và các Sĩ quan TAC. Hệ thống thiếu sinh quân mới dạy khả năng lãnh đạo và trách nhiệm cho các học viên mới và các học viên được giao trách nhiệm kèm cặp họ.

Thông qua sự tương tác hàng ngày, nhất quán với những hình mẫu nam giới tích cực mạnh mẽ, Quân đoàn sinh viên tại FMS được hưởng lợi từ kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của Văn phòng Tư lệnh.

Thiếu tá Scott May (VA)

Phó chỉ huy

(540) 946-7700 máy lẻ. 117

smay@fishburne.org