Duy trì sức khỏe tinh thần trong khi theo đuổi sự phát triển trong học tập

Mặc dù việc giảng dạy về tôn giáo không nằm trong chương trình giảng dạy của Trường Quân sự Fishburne, các học viên sĩ quan được hoan nghênh thực hành đức tin của họ như một phần của hành trình giáo dục “con người toàn diện” của họ.

Fishburne nhận ra thực tế rằng các gia đình của chúng tôi đại diện cho nhiều loại tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo; do đó, chúng tôi rất vui được cung cấp cho những người quan tâm cơ hội để nâng cao tinh thần bên ngoài khuôn viên trường.

Fishburne nằm ở trung tâm của Waynesboro, một thị trấn nhỏ, sôi động của Virginia. Cộng đồng Quận Augusta xung quanh, bao gồm cả Staunton gần đó, cung cấp thêm cơ hội cho các dịch vụ đức tin. Đối với những sinh viên đang tìm kiếm cơ hội nhận các dịch vụ ngoài khoảng cách đi bộ, việc sắp xếp phương tiện đi lại sẽ được thực hiện với giảng viên, nhân viên hoặc đại diện nhà thờ để mỗi học viên có thể tham dự các dịch vụ mà mình lựa chọn.