Chương trình giảng dạy

Danh mục khóa học và Kỹ năng học tập

Fishburne tiếp cận việc giảng dạy Kỹ năng Học tập như một phần không thể thiếu của Chương trình Học thuật. Chúng tôi nhận thấy rằng học sinh học và áp dụng “các kỹ thuật và chiến lược học tập” dễ dàng hơn nếu anh ta thấy một ứng dụng hữu ích và tức thì cho những kỹ năng này. Để đạt được mục tiêu này, Kỹ năng Học tập được dạy trong khuôn khổ các lớp học thông thường.

Tiếng Anh

Tiếng Anh 7-12, Tiếng Anh Danh dự 10-12, và Thành phần Ghi danh kép.

toán học

Toán Trung học cơ sở, Tiền đại số, Đại số 1, Hình học, Đại số 2, Lượng giác, Giải tích.

Khoa học

Khoa học Đời sống, Khoa học Vật lý, Sinh học (Danh dự và Ghi danh kép), Hóa học (Danh dự và AP), Vật lý Danh dự, Khoa học Môi trường (Danh dự).

Lịch sử \ Nghiên cứu xã hội

Địa lý thế giới, Lịch sử thế giới, Lịch sử 10 (Danh dự), Lịch sử Hoa Kỳ, Đăng ký kép Lịch sử Hoa Kỳ, Chính phủ (Danh dự).

Giáo dục Lãnh đạo JROTC

Đào tạo Giáo dục Lãnh đạo I-IV với trọng tâm là Công dân, Lãnh đạo, Kỹ năng Giao tiếp và Xã hội, Thể chất và Sức khỏe, Địa lý và Giáo dục dân sự.

Các khóa học về Công nghệ \ STEM

Mã hóa, Mô hình và Thiết kế 3D, An ninh mạng, Ứng dụng Máy tính Tuyển sinh kép: Hệ thống thông tin và Quy chế thông tin, và Nguyên tắc của Hệ thống thông tin.

Ngôn ngữ thế giới

Tiếng Tây Ban Nha I và II. Chúng tôi có thể giám sát các khóa học ngôn ngữ trực tuyến thông qua Trường KeystoneĐại học Brigham Young University Independent Stud y .