Mùa thu

Bóng đá

LỊCH TRÌNH QUÁ KHỨ
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
6
Oct 2023
T6
19:00

Football vs Mountain View AWAY

Charlottesville & Mountain View High School

150 Stonewall Lane
Quicksburg, 22847
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
29
Sep 2023
T6
16:00

Football vs St. Anne's Belfield HOME

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
22
Sep 2023
T6
19:00

Football vs Hargrave AWAY

Học viện quân sự Hargrave

198 Military Dr
Chatham, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
15
Sep 2023
T6
16:00

Football vs Blue Ridge HOME

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
8
Sep 2023
T6
16:00

Football vs Roanoke Catholic HOME

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
25
Aug 2023
T6
16:00

Football vs Smith Mountain Lake HOME

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
4
Tháng 11 năm 2022
T6
19:00

Trò chơi bóng đá vs. Isle of Wight

Isle of Wight

17111 Courthouse Hwy
Windsor, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
28
Tháng 10 năm 2022
T6
12:00 am

Football BYE Week

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
21
Tháng 10 năm 2022
T6
16:00

Trận đấu bóng đá với North Cross

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
14
Tháng 10 năm 2022
T6
16:00

Homecoming Game & Event - PW

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
14
Tháng 10 năm 2022
T6
16:00

Trò chơi bóng đá vs. Hargrave

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
7
Tháng 10 năm 2022
T6
16:00

Trận bóng đá vs. Christchurch

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
3
Tháng 10 năm 2022
Mon
16:00

Football vs. FUQUA HOME

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
30
Tháng 9 năm 2022
T6
16:00

Football Game vs. Fuqua POSTPONED to MONDAY OCT. 3RD


FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
23
Tháng 9 năm 2022
T6
2:00 pm

Trò chơi bóng đá với Roanoke Catholic


FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
17
Tháng 9 năm 2022
Đã ngồi
13:00

Trò chơi bóng đá với trò chơi Blue Ridge SAT GAME

Blue Ridge School

273 Mayo Dr.
St. George, VA 22935
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
9
Tháng 9 năm 2022
T6
16:00

Football Game vs MMA

Massanutten Military Academy

614 S Main St
Woodstock, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
2
Tháng 9 năm 2022
T6
19:00

Trận bóng đá với Smith Mountain Lake

1449 Hendricks Store Road, Moneta, VA 24121

1449 Hendricks store road
Moneta, VA 24121
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
27
Aug 2022
Đã ngồi
16:00

Football Game vs Virginia Spartans

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
5
Tháng 11 năm 2021
T6
19:00

Trận bóng đá vs. Fuqua School

Trường Fuqua

Chương 605: Tiến sĩ Fuqua
Farmville, VA 23901
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
57-22
Trang Chủ
30
Tháng 10 năm 2021
Đã ngồi
13:00

Trận đấu bóng đá với Virginia Spartans

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
xa
29
Tháng 10 năm 2021
T6
19:00

Trò chơi bóng đá

River's Edge Sports

Chương 302 Wiley tiến sĩ SW
Roanoke, VA 24014
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
xa
22
Tháng 10 năm 2021
T6
16:00

Trận đấu bóng đá với North Cross

Trường North Cross

4254 Colonial Ave
Roanoke, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
Trang Chủ
15
Tháng 10 năm 2021
T6
16:00

Trận đấu bóng đá với Smith Mount Lake

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
Trang Chủ
14
Tháng 10 năm 2021
Thu
16:00

Trò chơi bóng đá vs. Hargrave

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
Trang Chủ
30
Tháng 9 năm 2021
Thu
16:00

Trò chơi bóng đá vs. Fuqua

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
xa
23
Tháng 9 năm 2021
Thu
2:00 pm

Trò chơi bóng đá với Roanoke Catholic


FISHBURNE \\ CƠ HỘI
Trang Chủ
17
Tháng 9 năm 2021
T6
13:00

Trò chơi bóng đá vs. Blue Ridge

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
xa
9
Tháng 9 năm 2021
Thu
16:00

Football Game vs MMA

Massanutten Military Academy

614 S Main St
Woodstock, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
xa
3
Tháng 9 năm 2021
T6
19:00

Trận đấu bóng đá với Virginia Spartans

Virginia Sparta

310 Dự trữ Ave SW
Roanoke, VA 24016
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
Trang Chủ
27
Tháng 8 năm 2021
T6
16:00

Trận đấu bóng đá với Archangel St Michaels

Trường quân sự fishburne

225 S Wayne Ave
Waynesboro, VA
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD
xa
21
Tháng 8 năm 2021
Đã ngồi
10:00

Kịch bản bóng đá

St. John Paul the Great Catholic High School

17700 Tiến sĩ Dominicana
Dumfries, VA 22026
FISHBURNE \\ CƠ HỘI
TBD

GẶP NHẬN NHẬN \ 2021