Fishburne Wrestling mang về nhà VIC Championship

Đội Đấu vật của Trường Quân sự Fishburne, sau chức vô địch mùa giải thông thường, đã tiến đến Roanoke trong nhiệm vụ mang về chức vô địch VIC đầu tiên của trường sau 37 năm. Caissons sẽ không bị từ chối.

Khi bụi đã xóa Fishburne kết thúc với 171,0 điểm. Roanke công giáo đã được tiếp theo với 103,0 điểm. VES là 3 với 90 điểm, giao ước và Hargrave gắn với 82 điểm và Blue Ridge có 16 điểm.

Để biết thêm thông tin, bấm vào đây .