Huấn luyện viên FMS đủ tốt đã được phỏng vấn

Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá của Trường Quân sự Fishburne CPT Martin Goodnough đã được phỏng vấn trên podcast thể thao “Kiến thức đường phố”. Xem kỹ những gì chúng ta có thể ăn mừng và mong đợi từ Fishburne Football mùa này.