“Điều khiến các trường quân sự, như Fishburne, khác biệt với những trường khác là việc giảng dạy hàng ngày về tinh thần đồng đội và tính tự giác để phát triển các nhà lãnh đạo ở nam giới trẻ. Chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục xây dựng các bộ kỹ năng dựa trên niềm đam mê cá nhân của các học viên, dạy họ làm việc với những người khác và sau đó áp dụng kỹ năng của họ vào thế giới mà họ sẽ sống khi trưởng thành. ”

Đại tá Randal E. Brown

Các kế hoạch lãnh đạo mới lớn cho Trường quân sự Fishburne và hạt Augusta

Waynesboro, VA - Trường Quân sự Fishburne (FMS) chào đón chủ tịch mới của mình, Randal E. Brown, vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2022, lúc 12:30 trưa, Brown sẽ công khai tuyên thệ nhậm chức và được thăng cấp Đại tá, làm chứng lòng trung thành của ông với Khối thịnh vượng chung Virginia và với Trường Quân sự Fishburne.

Đại tá Brown sẽ có cấp bậc mới do vợ ông, bà Kristen Pryor Brown, và Chuẩn tướng William W. Alexander, Jr., cựu Giám đốc Trường Quân sự Fishburne và tốt nghiệp FMS năm 1964, người hiện đang giữ vai trò là người được ủy thác trên Ban giám hiệu nhà trường.

Với 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ban lãnh đạo trường học và 23 năm phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Brown sẽ là người lãnh đạo chủ chốt trong các hoạt động giáo dục hàng ngày và tầm nhìn dài hạn của Fishburne đối với trường học và cộng đồng của nó.

FMS đang tiến triển thông qua việc đổi thương hiệu trường học và quy hoạch tổng thể khuôn viên trường. Brown tuyên bố, “Chúng tôi muốn Fishburne trở thành một mạng lưới cho cộng đồng: nơi các học viên sĩ quan tham gia tích cực vào cộng đồng của mình với tư cách tình nguyện viên và trường tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của Waynesboro và Quận Augusta như một điểm đến hấp dẫn của Virginia.”

FMS sẽ hành quân đến năm 2029 để kỷ niệm 150 năm thành lập cơ sở giáo dục, biến trường này trở thành trường quân sự lâu đời nhất ở Virginia vẫn còn hoạt động. Để trường tiếp tục cung cấp giáo dục từ năm 1879 chứng tỏ khả năng tôn vinh các giá trị lịch sử của trường và luôn hướng tới tương lai.

Nicole Overton, trước đây là Giám đốc Lâm thời, sẽ làm việc cùng với Đại tá Brown với tư cách là Phó Giám đốc của trường. “Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Đại tá Brown, và ông ấy rất say mê Fishburne. Anh ấy có một cách tiếp cận thông thường về cách chúng ta cần tiến lên để thành công. Tôi thực sự mong muốn được làm việc với anh ấy trong nhiều năm. ”