Fishburne Color Guard hỗ trợ các nếp gấp của Honor Golf Tourney

Đội bảo vệ Màu của Trường Quân sự Fishburne đã vinh dự được giới thiệu Màu sắc vào ngày hôm qua tại Sân gôn Orchard Creek để hỗ trợ cho giải đấu từ thiện Folds of Honor khai mạc của họ.