Chương trình tốt nghiệp khóa học hè nổi bật dành cho thanh thiếu niên thành phố Stephens

“Tôi biết anh ấy sẽ đạt được thành công lớn tại Trường Quân sự Fishburne ngay khi tôi biết rằng anh ấy và tôi cùng quê,” Trung tá Robert Hunt, Quân đội Hoa Kỳ (Ret.) Cười. . .

Nhấn vào đây để đọc bài báo.