Shenandoah Valley Teens được bổ nhiệm vào các vai trò lãnh đạo tại trường quân sự Fishburne.

WAYNESBORO, Va. (WHSV) - Trường Quân sự Fishburne ở Waynesboro đã tổ chức buổi lễ Thành lập đầu tiên vào chiều thứ Tư để công nhận lớp lãnh đạo tiếp theo trong Quân đoàn Thiếu sinh quân. . .

Nhấn vào đây để đọc bài báo.