Trường quân sự fishburne nổi bật ở Washington Post

Câu chuyện tuyệt vời vào cuối tuần này trên tờ The Washington Post về thành công của Trường Quân sự Fishburne khi tiếp tục giảng dạy trực tiếp.

Công việc xuất sắc của quân đoàn của các học không giữ bản thân và anh em của họ an toàn.

Cách để improvise, thích ứng và khắc phục, Caissons!!!

Nhấn vào đây để đọc bài báo.