Lịch học và điền kinh

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Open House

Ngày 15 tháng 2 @ 8:00 sáng - 5:00 chiều

Fishburne có một trong bốn chương trình mùa hè được JROTC ủy quyền, một lần nữa chứng minh rằng JROTC của chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp bạn vào Học viện Dịch vụ. Fishburne có một trong bốn chương trình mùa hè được JROTC ủy quyền, một lần nữa chứng minh rằng JROTC của chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp bạn vào Học viện Dịch vụ.

Chi tiết

Ngày:
15 tháng 2
Thời gian:
8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Danh mục sự kiện:

Hội họp

South Wayne
225 Đại lộ South Wayne
Waynesboro, sẽ 22980 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google